Ασφάλεια ζωής

Σε περίπτωση που κάτι αναπάντεχο συμβεί, η ζωή μας ενδέχεται να αλλάξει ρυθμούς. Το οικογενειακό εισόδημα πιθανώς να μειωθεί ξαφνικά. Ταυτόχρονα, πάγια και έκτακτα έξοδα, φόροι κληρονομιάς, τυχόν εκκρεμή δάνεια μπορεί να μην είναι εφικτό να καλυφθούν ενώ παράλληλα σχέδια για το μέλλον όπως οι σπουδές των παιδιών ίσως να μην είναι πια δυνατό να πραγματοποιηθούν. Ο έγκαιρος προγραμματισμός για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών της οικογένειας είναι ένα από τα πιο σημαντικά και θεμελιώδη βήματα για τη δημιουργία ενός ισχυρού οικονομικού σχεδιασμού. Με την απόκτηση ενός Προγράμματος Ασφάλισης Ζωής εξασφαλίζετε το μέλλον της οικογένειάς σας, διατηρώντας το επίπεδο ζωής που έχετε ήδη δημιουργήσει γι' αυτούς. Η ασφάλιση ζωής είναι μια πράξη ευθύνης και φροντίδας για το μέλλον των αγαπημένων σας.
Εξασφαλίστε το μέλλον της οικογένειάς σας, διατηρώντας το επίπεδο ζωής που έχετε ήδη δημιουργήσει, εάν εσείς λείψετε από τη ζωή.

Πρόγραμμα Ασφάλισης All Family

Εξασφαλίστε το εισόδημα που χρειάζεται σε περίπτωση που εσείς δεν θα βρίσκεστε πλέον κοντά τους, διατηρώντας έτσι το επίπεδο ζωής που δημιουργήσατε μαζί.

Το All Family προσφέρει άμεσα στους αγαπημένους σας ένα μηνιαίο εισόδημα, για το χρονικό διάστημα που εσείς έχετε επιλέξει, αναπληρώνοντας έτσι το οικογενειακό εισόδημα και καλύπτοντας τακτικές υποχρεώσεις της, όπως η συνέχιση των σπουδών των παιδιών σας.

Εσείς μπορείτε να επιλέξετε:

  • ύψος μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος
  • διάρκεια ασφάλισης
► Προσαρμογή του προγράμματος σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες.
► Οικονομικό όφελος, αφού η υποχρέωση πληρωμής των ετησίων ασφαλίστρων σας σταματά 3 χρόνια πριν την τελική λήξη της διάρκειας ασφάλισης που έχετε επιλέξει.

Είμαστε δίπλα σας με ένα απλό τηλεφώνημα. Μη διστάσετε να μας καλέσετε και να πάρετε την οικονομική σας προσφορά!