Ασφάλεια Αστικής Eυθύνης

Καθημερινά είναι πιθανό να συμβούν γεγονότα που μπορεί να καταστήσουν εσάς τους ίδιους ή τα μέλη της οικογένειάς σας υπεύθυνους για οικονομική αποζημίωση τρίτων προσώπων που έχουν ζημιωθεί από εσάς.

Ασφάλεια για διαχειριστή πολυκατοικίας

Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες που σας βαραίνουν ως διαχειριστή πολυκατοικίας είναι πολύ σημαντικές, γι’ αυτό και καθιστούν αναγκαία την προστασία σας από κίνδυνους που ελλοχεύουν κατά την εκτέλεση του έργου σας.

Το πρόγραμμα αστικής ευθύνης που σας προσφέρουμε απευθύνεται σε εσάς που είστε διαχειριστής πολυκατοικίας και σας καλύπτει για ζημιές που τυχόν συμβούν σε τρίτους από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις σας που σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με τη διαχείριση και τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων, όπως η είσοδος, το κλιμακοστάσιο, οι διάδρομοι, η ταράτσα, η στέγη και οι μετώπες των μπαλκονιών.

Ασφάλεια για οικογενειάρχη

Γενική Αστική Ευθύνη
Αστική Ευθύνη του οικογενειάρχη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές

Κάλυψη Δαπανών για την απόκρουση αξιώσεων
Δαπάνες που προέρχονται άμεσα από την απόκρουση αξιώσεων τρίτων και αφορούν αποκλειστικάτους καλυπτόμενους κινδύνους.

Αστική Ευθύνη για τυχαία και αιφνίδια ατυχηματική μόλυνση
Παρέχεται κάλυψη της Αστικής σας Ευθύνης για απαιτήσεις τρίτων και αφορούν σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες τρίτων με αιτία την τυχαία και αιφνίδια μόλυνση του περιβάλλοντος.

Γενική Αστική Ευθύνη Επιχειρήσεων

Mπορείτε να βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την προστασία της επιχείρησής σας από τυχόν ευθύνες που μπορεί να της επιρριφθούν.

Κάθε πρόγραμμα που σας προσφέρουμε περιέχει πλήθος καλύψεων με επίκεντρο την Αστική Ευθύνη της επιχείρησής σας ανεξαρτήτως του είδους και του μεγέθους της.

ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

  • Επαγγελματικοί χώροι
  • Τουρισμός
  • Αιολικά / φωτοβολταικά πάρκα
  • Εταιρίες security
  • Διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, εκθέσεων
  • Καθαρισμοί, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μυοκτονίες
  • Διάφορες εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης

Είμαστε δίπλα σας με ένα απλό τηλεφώνημα. Μη διστάσετε να μας καλέσετε και να πάρετε την οικονομική σας προσφορά!